Bức tranh nông nghiệp tháng 10: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh ngành nông nghiệp trong tháng 10/2022 nhìn chung sáng sủa, thu hoạch lúa mùa diễn ra chậm hơn so với mọi năm, chăn nuôi phát triển ổn định; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng…

Theo Tổng cục Thống kê, vụ lúa mùa năm 2022 cả nước gieo cấy được 1.557 nghìn ha, bằng 99,9% vụ mùa năm trước. Tính đến trung tuần tháng 10, cả nước thu hoạch được 893,1 nghìn ha lúa mùa, chiếm 57,4% diện tích gieo cấy và bằng 87,9% cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các địa phương phía Bắc thu hoạch được 614,1 nghìn ha, chiếm 60% và bằng 79,6%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 279 nghìn ha, chiếm 52,3% và bằng 114,3%.

THU HOẠCH LÚA MÙA CHẬM

Tổng cục Thống kê ước tính, năng suất vụ lúa mùa năm 2022 đạt 52,66 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so năm 2021; sản lượng đạt 8,2 triệu tấn, tăng 144 nghìn tấn.

Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành sản xuất lúa hè thu với diện tích gieo trồng đạt 1.915,6 nghìn ha, giảm 38,6 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2021.

 

"Tiến độ thu hoạch lúa mùa năm nay ở các địa phương phía Bắc chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do tác động của hiện tượng La Nina - thời tiết mát hơn làm kéo dài thời gian sinh trưởng của cây lúa vụ đông xuân nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy và thu hoạch lúa mùa".

Theo Tổng cục Thống kê.

Diện tích gieo cấy vụ hè thu năm 2022 giảm do chi phí đầu vào tăng cao nên người dân giảm diện tích xuống giống và chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả, cho năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, trồng cỏ hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa hè thu đạt 56,4 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha so với vụ hè thu năm trước; sản lượng đạt 10,8 triệu tấn, giảm 340 nghìn tấn.

Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích gieo trồng đạt 1.476,1 nghìn ha, giảm 32,9 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2021; năng suất đạt 56,5 tạ/ha, giảm 1,4 tạ/ha; sản lượng đạt 8,34 triệu tấn, giảm 314 nghìn tấn.

Đến giữa tháng 10/2022, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 637,5 nghìn ha lúa thu đông, bằng 90,7% cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch 279,2 nghìn ha, chiếm 43,8% diện tích gieo cấy và bằng 95,7% cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa còn lại hiện nay chủ yếu ở giai đoạn chắc xanh đến chín, sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Bức tranh nông nghiệp tháng 10: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan - Ảnh 1

Tiến độ gieo trồng màu vụ Đông tại các địa phương phía Bắc đạt thấp hơn so với cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi, nhiều vùng bị ngập úng cùng với đó hiệu quả kinh tế từ các loại cây ngô, khoai lang, lạc không cao nên nông dân thu hẹp sản xuất.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng 10 vừa qua phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ tết sắp tới.

Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước, Tổng cục Thống kê cho rằng cần thực hiện quyết liệt và đồng thời nhiều biện pháp, chính sách chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Bức tranh nông nghiệp tháng 10: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan - Ảnh 2

SẢN LƯỢNG GỖ RỪNG TRỒNG TĂNG 6,2%

Đối với ngành lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 10/2022 ước đạt 33,3 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, số cây lâm nghiệp trồng phân tán trồng đạt 7,8 triệu cây, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10/2022, sản lượng gỗ khai thác đạt 1.876,3 nghìn m3, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, tăng 0,7%.

Sản lượng gỗ khai thác tăng cao so với cùng kỳ năm trước do hoạt động chế biến, xuất khẩu sản phẩm từ gỗ tăng khá, nhu cầu gỗ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tăng, giá gỗ keo tăng cao so cùng kỳ. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng  so với cùng kỳ năm trước là: Quảng Trị tăng 64,9%; Thanh Hóa tăng 16,6%; Nghệ An tăng 13,5%.

Tính chung 10 tháng của năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 227 nghìn ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 78,3 triệu cây, tăng 5%. Tổng sản lượng gỗ khai thác trong 10 tháng đạt 15,6 triệu m3, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác đạt 15,4 triệu ste, tăng 0,3%.

Công tác bảo vệ rừng được ngành kiểm lâm nghiêm túc thực hiện, đồng thời các địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nên diện tích rừng bị thiệt hại trong 10 tháng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 10/2022 diện tích rừng bị thiệt hại là 88,7 ha, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu do rừng bị chặt, phá với 88,2 ha, giảm 0,8%; diện tích rừng bị cháy là 0,5 ha, giảm 98,6%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước có 989,4 ha rừng bị thiệt hại, giảm 59,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 26,5 ha, giảm 98,2%; diện tích rừng bị chặt, phá là 963 ha, giảm 0,2%.

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN TĂNG HƠN 3%

Sản lượng thủy sản tháng 10/2022 ước đạt 815,9 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, cá đạt 583,5 nghìn tấn, tăng 2,4%; tôm đạt 123,2 nghìn tấn, tăng 3,7%; thủy sản khác đạt 109,2 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 10 ước đạt 517,5 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: cá đạt 352,8 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 109,6 nghìn tấn, tăng 4,3%.

 

"Tính chung 10 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 7.450,7 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 5.366,7 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 1.009,8 nghìn tấn, tăng 8,2%; thủy sản khác đạt 1.074,2 nghìn tấn, tăng 1,2%".

Theo Tổng cục Thống kê.

Sản lượng thu hoạch của cá tra trong tháng tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước do cá tra là mặt hàng có lợi thế phù hợp với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng trên thế giới trong bối cảnh lạm phát tăng cao cùng với đó giá cá tra ổn định giúp người nuôi có lãi. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 168,2 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tôm nuôi cao và duy trì ở mức ổn định từ các tháng đầu năm 2022, cùng với việc phát triển các mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh giúp tăng sản lượng tôm nuôi.

Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 10/2022 ước đạt 75,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 25,3 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bức tranh nông nghiệp tháng 10: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan - Ảnh 3

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 10/2022 ước đạt 298,4 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 230,7 nghìn tấn, giảm 0,6%; tôm đạt 13,6 nghìn tấn, giảm 0,7%; thủy sản khác đạt 54,1 nghìn tấn, giảm 0,9%.

Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 279,9 nghìn tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ do điều kiện thời tiết ngư trường trong tháng 10 không thuận lợi cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

-Chương Phượng


DEAL247.VN

DEAL247.VN - CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ HOTDEAL.VN, MÃ GIẢM GIÁ CHẤT LƯỢNG TRÊN SHOPEE, TIKI, LAZADA

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn