“Chấp” lạm phát toàn cầu, doanh nghiệp vẫn lạc quan vào triển vọng đơn hàng cuối năm

Khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp tin rằng đơn đặt hàng sẽ tăng vào cuối năm 2022 ngay cả khi lạm phát toàn cầu tăng và nhu cầu được dự báo giảm...

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3/2022 được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê cho thấy, có 38,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý 2/2022; 36,0% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 25,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý 4/2022, có 48,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3/2022; 33,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lạc quan nhất với 83,6% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 4/2022 tốt hơn và giữ ổn định so với quý 3/2022; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 80,9% và 79,1%.

Về khối lượng sản xuất, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý 3/2022 tăng so với quý 2/2022; 35,3% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 25,6% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý 4/2022 so với quý 3/2022, có 46,8% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 36,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 17% số doanh nghiệp dự báo giảm.

“Chấp” lạm phát toàn cầu, doanh nghiệp vẫn lạc quan vào triển vọng đơn hàng cuối năm - Ảnh 1

Về đơn đặt hàng, có 35% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý 3/2022 cao hơn quý 2/2022; 39% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 26% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm.

Xu hướng quý 4/2022 so với quý 3/2022, có 44,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 38% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định và 17,5% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý 3/2022 so với quý 2/2022, có 26,9% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 45,1% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 28% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm.

Xu hướng quý 4/2022 so với quý 3/2022, có 37,1% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 44,9% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 18% số doanh nghiệp dự kiến giảm.

Như vậy, so với quý 3/2022, bước sang quý 4/2022 ngày càng có nhiều doanh nghiệp tin vào đơn đặt hàng xuất khẩu sẽ tăng và ổn định vào thời điểm cuối năm 2022 bất chấp lạm phát toàn cầu tăng cao và nhu cầu dự báo giảm.

Trước đó, quý 2/2022: Có 38,9% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng cao hơn quý trước; 39% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 22,1% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm.

-An Nhiên


DEAL247.VN

DEAL247.VN - CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ HOTDEAL.VN, MÃ GIẢM GIÁ CHẤT LƯỢNG TRÊN SHOPEE, TIKI, LAZADA

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn