[Trực tiếp]: Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam - Vietnam Connect Forum 2022

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam - Vietnam Connect Forum 2022 do Bộ Ngoại giao và Vietnam Economic Times - VnEconomy chủ trì phối hợp tổ chức vào lúc 13h30 ngày 8/4/2022, phát trực tuyến trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Nhịp cầu phát triển lần đầu tiên được tổ chức năm 2021 (Vietnam Connect), trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ về phát triển, nhất là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới hậu Covid-19, Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan báo chí Kinh tế Việt Nam – Vietnam Economic Times tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu phát triển năm 2022 với chủ đề: Hội tụ nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Diễn đàn Vietnam Connect năm 2022 (lần thứ 2) sẽ tập trung tăng cường kết nối giữa các địa phương với doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế thông qua cơ chế đối thoại cởi mở về cơ hội huy động nguồn lực cũng như kinh nghiệm trong và ngoài nước trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững; từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp để hút các nguồn lực xanh, vốn đầu tư xanh vào các ngành kinh tế, các địa phương và các khu vực doanh nghiệp.

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển - Vietnam Connect 2022 gồm 2 phiên chính:

- Phiên tham luận: gồm những bài phân tích về bối cảnh quốc tế, các xu hướng mới đang nổi lên về đổi mới mô hình kinh tế gắn với tăng trưởng xanh, cũng như đánh giá thực trạng tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam hiện nay và thời gian tới.

- Phiên thảo luận: tương tác trực tiếp với các khách mời đại diện các bộ ngành, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội quốc tế, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp cùng tập trung đề cập, bàn thảo và hiến kế huy động và thực thi hiệu quả các nguồn lực phục vụ hoạt động chuyển đổi xanh và mục tiêu tăng trưởng xanh mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Để chương trình chính thức bắt đầu, ngay sau đây, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Bài phát biểu của ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao:

"Trước hết, thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu tham dự “Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Địa phương – Doanh nghiệp: Hội tụ nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” do Bộ Ngoại giao và Tạp chí Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Ocirc;ng Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phaacute;t biểu tạinbsp;Diễn đagrave;n Nhịp cầu Phaacute;t triển Việt Nam - Vietnam Connect Forum 2022. Ảnh: Việt Tuấn.
Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam - Vietnam Connect Forum 2022. Ảnh: Việt Tuấn.

Thưa quý vị đại biểu,

Diễn đàn của chúng ta hôm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Đại dịch Covid-19 kéo dài gần 3 năm qua đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của các quốc gia và giao lưu quốc tế. Trong đó, chiến lược và mô hình phát triển của nhiều quốc gia đứng trước sức ép phải thay đổi khi đại dịch đang làm bộc lộ rõ hơn tính thiếu bền vững và bền bỉ trong mô hình sản xuất và tiêu dung hiện tại.

Cùng với đó, biến đổi khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất thế kỷ XXI mà nhân loại phải đối diện. Mặc dù vậy, toàn cầu hoá 4.0 với đặc trưng là các tiến bộ công nghệ lại mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia đều có nhu cầu tìm kiếm các mô hình quản trị phù hợp với bối cảnh mới, các mô hình đề cao năng lực chống chịu và tính sáng tạo để vượt qua khủng hoảng cũng như đặt nền móng cho việc xây dựng đất nước - xã hội an toàn, phồn vinh và bền vững hơn. Tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cả khu vực công và tư nhân. Các mục tiêu phát triển đang được điều chỉnh theo hướng nhấn mạnh hơn các thành tố của phát triển bền vững, nhấn mạnh về chất thay về chỉ chú trọng đến lượng.

Từ kinh nghiệm quốc tế, “tăng trưởng xanh” và “phát triển bền vững” trở thành những thành tố quan trọng trong hoạch định chiến lược của các chính phủ, địa phương và doanh nghiệp. Trước những con sóng dữ dội của thời cuộc, một nền kinh tế có độ hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới như Việt Nam chắc chắn không tránh khỏi những chấn động. Nhưng với tâm thế sẵn sàng chủ động vượt qua mọi bão giông, biến thách thức thành cơ hội, chúng tôi nhìn nhận quá trình phục hồi hậu đại dịch mở ra chân trời mới để xây dựng nền kinh tế xanh phù hợp với những định hướng lớn được Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Thưa quý vị đại biểu,

Sau hơn 35 năm Đổi mới, “Việt Nam chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Khát vọng về một Việt Nam hùng cường đã được thể hiện ở mục tiêu đưa đất nước gia nhập hàng ngũ nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Quan điểm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 10 năm tới là “phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời “phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biển đổi khí hậu”. Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, với mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội.

Cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 26) và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ ban hành ngày 30/01/2022 cũng khẳng định quyết tâm phát triển một “nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững”. Song hành để thực hiện các mục tiêu này là ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, với trọng tâm là đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ. Đây là cơ sở để Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn lực, tăng cường khả năng quản lý, điều phối về tài chính và kỹ thuật, thúc đẩy quá trình tham gia của cộng đồng, khối doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Nếu nhìn nhận nguồn lực quốc gia theo tư duy và cách tiếp cận mở, cần phải gắn nguồn lực trong nước với nguồn lực ngoài nước, kết hợp hài hòa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và thời đại. Trong mọi thời kỳ, đối ngoại luôn phục vụ sự phát triển lâu dài, bền vững và trường tồn của đất nước.

Với phương châm “phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước”, “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Bộ Ngoại giao đã và đang cùng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh phát huy các hình thức ngoại giao mới phục vụ phát triển như ngoại giao y tế, ngoại giao môi trường, ngoại giao khí hậu, ngoại giao công nghệ,… Tiếp tục tinh thần đón đầu và vượt lên trên những con sóng lớn của thời cuộc, chúng tôi xác định việc nghiên cứu, tham mưu chính sách cho Chính phủ, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi mô hình phát triển trong nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao, hiện nay và những năm tới.

Đối với địa phương và doanh nghiệp, chúng tôi đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh nhiều địa phương đã xây dựng và ban hành chiến lược, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cũng như các doanh nghiệp đã tìm kiếm các mô hình đổi mới sản xuất theo hướng xanh, bền vững. “Xanh” hoá những mảng “nâu” kinh tế, đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững, gia tăng đầu tư tư nhân là những bước tiến quan trọng góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, trung hoà các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Tham dự Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển năm 2022 có đông đảo các vị lãnh đạo và đại diện địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là những địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong những năm qua. Địa phương, doanh nghiệp và người dân, không chỉ là trung tâm, động lực, đối tượng thụ hưởng, mà còn là các chủ thể nòng cốt và đi đầu hiện thực hóa các mục tiêu này. Việc nắm bắt các cơ hội để hội tụ nguồn lực của các chủ thể liên quan là quan trọng để xây dựng nền kinh tế - xã hội xanh gắn với phát triển bền vững.

Chúng tôi tin rằng, Diễn đàn năm nay sẽ là một hoạt động kết nối có ý nghĩa thiết thực để các địa phương, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế cùng trao đổi về chính sách, hành động để thúc đẩy các nguồn lực đầu tư xanh hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vì lợi ích của chính các địa phương, doanh nghiệp và cũng vì sự phát triển chung của đất nước.

Ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay. Ngôi nhà tương lai bền vững có được nhờ những viên gạch chúng ta đặt nền móng ngay bây giờ. Đất nước sẽ không thể hiện thực hoá được khát vọng phát triển lớn lao nếu chúng ta không hành động quyết liệt, hiệu quả.

Bộ Ngoại giao cam kết sẽ là người đồng hành tin cậy cùng địa phương và doanh nghiệp trên chặng đường đi tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Chúng tôi kỳ vọng rằng các địa phương và doanh nghiệp giai đoạn tới sẽ trở thành một lực lượng đi đầu năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, phồn vinh, đưa địa phương và đất nước cất cánh trong thời gian tới, thể hiện phương châm “sáng tạo”, đáp ứng với đòi hỏi nhiệm vụ cao hơn và tình hình mới nhiều biến động hơn cũng là phương châm của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng khai mạc Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển năm 2022.

Xin kính chúc toàn thể Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Diễn đàn của chúng ta đạt được nhiều kết quả tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

MC: Dưới tác động của cuộc đa khủng hoảng do đại dịch Covid- 19, biến đổi khí hậu gây ra, các quốc gia đều có nhu cầu vượt qua khủng hoảng cũng như đặt nền móng cho việc xây dựng đất nước - xã hội an toàn, phồn vinh và bền vững hơn. Tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cả khu vực công và tư. Các mục tiêu phát triển đang được điều chỉnh theo hướng nhấn mạnh hơn các thành tố của phát triển bền vững, nhấn mạnh về chất thay về chỉ chú trọng đến lượng. Trong đó, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đang ngày càng trở thành những thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, địa phương và trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp và mang đến câu chuyện thành công cho nhiều quốc gia.

Tham dự Diễn đàn hôm nay có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ngay sau đây tôi trân trọng kính mời ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường lên sân khấu phát biểu.

Bài phát biểu của ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường

"Thưa toàn thể Diễn đàn!

Hôm nay tôi rất vinh dự được mời và phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2022 do Bộ Ngoại giao và Tạp chí kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times đồng tổ chức với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”, trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Cơ cấu lại kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Trước hết, tôi chân thành cảm ơn Ban Tổ chức Diễn đàn và kính chúc ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng toàn thể các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị! Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bảo đảm ổn định vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất chất lượng cao; phát huy tối tiềm năng, lợi thế của đất nước; coi trọng bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; góp phần tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế là những quan điểm, mục tiêu xuyên xuốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện rõ trong các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của Việt Nam trong giai đoạn này là đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 – 7%, kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28-30%; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý hoàn toàn; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thi bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%.

Để đạt các mục tiêu Quốc hội đề ra, yêu cầu về “Hội tụ nguồn lực” và chuyển đổi sang mô hình “Tăng trưởng xanh” trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 là những giải pháp căn cơ lâu dài để tăng sức chống chịu nền kinh tế và phát triển bền vững đất nước.

Đặc biệt, gần đây bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bối cảnh tình hình mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết mà thế giới cũng như Việt Nam cần quan tâm giải quyết và đáp ứng, nếu không những hệ lụy tiêu cực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình và chất lượng phục hồi, tăng trưởng và phát triển. Chính bối cảnh này là động lực to lớn để chúng ta quyết tâm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhận thức sang hành động và hành động không ngừng cho những mục tiêu đã đề ra.

Tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2022 hôm nay, để chúng ta cùng nhau trao đổi, tìm ra các giải pháp vượt qua những khó khăn, biến thách thức thành cơ hội nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Kính thưa các quý vị!

Từ đầu những năm 2000, Liên Hợp Quốc đã đề ra 8 mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ và đến năm 2015 xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, khi xét tính cấp thiết của việc đảm bảo thực hiện đa mục tiêu, vừa phục hồi nhanh kinh tế -xã hội sau tác động của đại dịch Covid-19, vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa thúc đẩy tăng trưởng, nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đã đề xuất hoặc ban hành các Thỏa thuận Kinh tế Xanh (Green Deal) để từng bước chuyển dịch mô hình theo hướng tăng trưởng xanh.

Tại châu Á, điển hình là Hàn Quốc cũng hiện đang là quốc gia thực hiện mạnh mẽ các sáng kiến đổi mới có tính cách mạng và đột phá theo xu hướng này. Với việc gói kích thích Korean New Deal 2.0 được ban hành vào tháng 7 năm 2021, Hàn Quốc đã xác định 3 trụ cột chính gồm Kế hoạch số hóa mới (Digital New Deal), Kế hoạch xanh mới (Green New Deal) và Kế hoạch con người mới (Human New Deal).

Gói kích thích mới có quy mô dự kiến là 186 tỷ USD và hy vọng tạo ra 2,5 triệu việc làm. Việt Nam cũng sớm xác định tăng trưởng xanh là con đường phát triển bền vững và đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững với quyết tâm chính trị cao nhất. Chính sách về “Tăng trưởng xanh” thể hiện rõ nét ở Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014. Trong đó, “tăng trưởng xanh” được quan niệm là sự sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Qua gần 10 năm triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh, nhận thức của Nhân dân, cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được nâng lên rõ rệt, từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởng xanh; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên; cảnh quan, môi trường sống của người dân ngày càng thay đổi theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của Chính phủ và một số tổ chức quốc tế cho thấy, nền kinh tế của chúng ta phát triển chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; các cân đối kinh tế vĩ mô chưa ổn định bởi sự phát triển còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; vốn đầu tư, thâm dụng lao động, sử dụng tài nguyên, năng lượng chưa hiệu quả; ô nhiễm môi trường gia tăng, cường độ phát thải khí nhà kính cao…

Sau 35 năm Đổi mới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về vươn lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới, Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi đầu tư nước ngoài, mà phải huy động mạnh mẽ, hội tụ được các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển, cũng như nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình “tăng trưởng xanh”.

Thời gian gần đây, Việt Nam tiếp tục ban hành nhiều chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án với mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 26) vào tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược này đề ra các mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Đồng thời trong chuỗi giá trị toàn cầu, mục tiêu tăng trưởng xanh đã được cụ thể hóa bằng các quy định, các tiêu chí cần đáp ứng trong nhiều Hiệp định thương mại thế hệ mới (FTA) song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia và ký kết.

Điều này thể hiện rõ nét và khẳng định mạnh mẽ rằng, tăng trưởng xanh không chỉ là xu hướng lâu dài mà chính là nhu cầu, là yêu cầu trước mắt và cấp thiết của thực tiễn hiện nay. Nếu nền kinh tế của chúng ta chậm “xanh hóa” các ngành hàng, nếu các doanh nghiệp chậm “chuyển đổi xanh” từ mô hình hoạt động đến quy trình sản xuất, đầu tư, thương mại, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác và phát triển.

Thập kỷ này và nhiều thập kỷ tới, chắc chắn xu hướng cạnh tranh trên toàn cầu sẽ là “cạnh tranh xanh”. Và do đó, những câu chuyện thành công và dẫn dắt xu hướng hướng này sẽ thuộc về các nền kinh tế, các địa phương, các doanh nghiệp và người dân biết nắm bắt sớm, hành động ngay và không ngừng thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030 dự kiến cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 30% nguồn lực và cần sự tham gia, góp sức chủ yếu từ khu vực tư nhân, mà chính là cộng đồng doanh nghiệp FDI, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đang đại diện ở đây. Một lần nữa, chúng ta thấy rõ vai trò và sứ mệnh của khu vực tư nhân trong công cuộc kiến tạo và hình thành những giá trị phát triển.

Kính thưa các quý vị!

Tôi cho rằng, điều chúng ta cần làm bây giờ chính là cùng nhau tìm giải pháp để tiếp cận và hội tụ nguồn lực, để lan tỏa giá trị, thúc đẩy nhanh chuyển đổi xanh hiệu quả. Các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia kinh tế, xã hội, cộng đồng khoa học, công nghệ và doanh nghiệp cần cùng nhau tìm cách tiếp cận mới hơn, phương thức thực thi hiệu quả hơn để giải bài toán kinh tế xanh. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp chính là những thành tố cốt yếu thúc đẩy và đảm bảo môi trường xanh, kinh tế xanh và xã hội xanh hướng tới phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm.

Để kịp thời tạo nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2022, Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, giao Chính phủ sớm có các chính sách đột phá, ưu tiên khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thời gian qua đã tham gia đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi tăng trưởng xanh thông qua các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, điển hình là những chính sách, pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai,…

Các yêu cầu về “Hội tụ nguồn lực”, “thúc đẩy tăng trưởng xanh” để góp phần “phát triển bền vững” sẽ tiếp tục được chúng tôi xem xét trong công tác của mình trong thời gian tới. Tại Diễn đàn này, một số đề xuất sau đây, cũng có thể là thông tin gợi ý cho những nội dung bàn thảo và hiến kế các giải pháp của Diễn đàn hôm nay.

Một là, cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân trong tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghệ, mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, bền vững. Từ góc tiếp cận lập pháp, các cơ quan nhà nước theo chức năng và thẩm quyền của mình sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan đến tăng trưởng xanh có tính ổn định cao, tạo lập niềm tin của xã hội, nhất là khu vực đầu tư tư nhân.

Hai là, tiếp tục rà soát, sớm hoàn chỉnh và phê duyệt quy hoạch cấp trung ương, địa phương và nghiên cứu, xây dựng các chương trình, gói hỗ trợ tài chính xanh để phục vụ đầu tư xanh, chuyển đổi xanh ở các cấp độ khác nhau, tạo điều kiện đấu nối và hợp nhất giữa các hệ sinh thái xanh của ngành, địa phương và quốc gia. Hiện nay, các ngành và địa phương đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - 2050 để trình cấp có thẩm quyền thông qua. Đây là điều kiện tốt để các ngành, địa phương đặt trọng tâm chuyển đổi xanh trong các quy hoạch phát triển và đồng thời nghiên cứu xây dựng những gói hỗ trợ xanh để thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

Cộng đồng các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tái cấu trúc mạnh mẽ để phù hợp với các mô hình và xu hướng mới đã hình thành trong và sau đại dịch Covid-19. Do đó, việc xác định chiến lược đầu tư xanh, chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp cùng những gói hỗ trợ tài chính xanh của chính phủ sẽ là cơ sở quan trọng để tạo sự thay đổi thực chất nhất.

Bởi lẽ, từ góc nhìn môi trường, doanh nghiệp là một phần nguyên nhân, thì chính doanh nghiệp là một phần giải pháp. Chính vì vậy, kết hợp sự thay đổi của cả địa phương và doanh nghiệp, sẽ tạo ra sự chuyển đổi bền vững và góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam. Bên cạnh đó, tìm kiếm và tạo lập những hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh mới trong các ngành nghề, lĩnh vực mới nổi, nhất là kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

Ba là, tận dụng những cơ hội và nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới cũng đồng thời tạo độ mở lớn, mang đến cả cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế trong nước. Làm sao phát huy và tận dụng hiệu quả lợi thế mang lại từ hội nhập và 18 hiệp định hợp tác thương mại đã ký kết? Làm sao nắm bắt và tranh thủ được sự hỗ trợ của quốc tế trong công cuộc thúc đẩy kinh tế xanh của Việt Nam?

Xu thế xanh hóa các nền kinh tế trên thế giới là xu thế tất yếu, do đó, quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam cũng sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Bộ Ngoại giao đang nỗ lực thực thi nhiệm vụ kinh tế đối ngoại và tôi tin rằng các hoạt động kết nối thúc đẩy song phương và đa phương của Bộ Ngoại giao hàng năm, đơn cử như Diễn đàn Nhịp cầu phát triển hôm nay, sẽ giúp tăng cường và thúc đẩy cơ hội hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác quốc tế đối với các địa phương và doanh nghiệp.

Với tinh thần đó, tôi xin kết thúc bài phát biểu của mình và chúc Diễn đàn thành công, mang lại nhiều thông tin giá trị và ý nghĩa, đồng thời tạo cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội cùng giao lưu, trao đổi, học tập và hợp tác.

Một lần nữa, kính chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn các quý vị".

MC: Ngay sau đây Diễn đàn sẽ nghe 2 tham luận về chủ đề của Diễn đàn trước khi bước vào Phiên thảo luận tập trung với các bộ ngành, địa phương, đối tác quốc tế và doanh nghiệp. Ngay sau đây, tôi kính mời Ông Bruce Delteil, Tổng giám đốc Mc Kinsey Company khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia phát biểu tham luận tại Diễn đàn với chủ đề Chuyển đổi xanh – xu hướng quốc tế và ý nghĩa với Việt Nam.

Các địa phương đang tập trung nỗ lực phục hồi kinh tế xã hội sau tác động kéo dài của đại dịch covid-19. Cùng với đó, các địa phương cũng thực hiện đồng thời các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo các định hướng đã đặt ra của đại hội lần thứ 13 của Đảng cũng như các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Để hiểu rõ hơn những nỗ lực của các địa phương trong quá trình thực hiện các mục tiêu này, ngay sau đây tôi kính mời ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hành trình phục hồi kinh tế - xã hội gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

-Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy


DEAL247.VN

DEAL247.VN - CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ HOTDEAL.VN, MÃ GIẢM GIÁ CHẤT LƯỢNG TRÊN SHOPEE, TIKI, LAZADA

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn